* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามตัวอักษร ก-ฮ 

อ-อ่าง  /  อาบน้ำฝน/ผ้าอาบน้ำฝน  
* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

       ผ้าอาบน้ำฝน - ผ้าอาบน้ำที่ถวายพระในเทศกาลเข้าพรรษา มีพระพุทธบัญญัติว่า ก่อนจะเข้าพรรษา 1 เดือน ให้พระแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน จะรับหรือแสวงหาก่อนหรือหลังนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปชาวบ้านนิยมถวายในวันเพ็ญเดือน 8 หรือก่อนนั้นเล็กน้อย ผ้าอาบน้ำฝนต้องให้มีขนาด 6 x 2๑/๒ คืบ พระสุคต  * * * : ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/ผ้าอาบน้ำฝน  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -

ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )