* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามตัวอักษร ก-ฮ 

ป-ปลา  /  ปหานะ
 * * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

       ปหานะ - การละ , การกำจัด หมายถึง กำจัดกิเลส , ละตัณหา , กำจัดบาปอกุศลธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์   ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%BB%CB%D2%B9  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       การปฏิบัติธรรม มีอยู่สองส่วน ก็คือ ภาวนา กับ ปหานะ ภาวนา ก็คือเจริญศีล สติ สมาธิ ปัญญา ให้เข้มแข็ง ให้เต็ม ให้สมบูรณ์ ให้บริสุทธิ์ 

       ปหานะ คือการประหารกิเลสหรืออุปาทาน สมุทัยทั้งหลาย คือสิ่งที่เราจะต้องประหาร ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://uttayarndham.org/taxonomy/term/1785 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -

ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )