* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  




- หน้า 1 -



คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามตัวอักษร ก-ฮ 

ป-ปลา  /  ปักขมานัต
 



* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )





       มานัต 4 อย่าง /////  

       วินิจฉัยในสมุจจยักขันธกะ พึงทราบดังนี้ :- 

       คำว่า ฉารตฺตํ มานตฺตํ นี้ มีวินิจฉัยว่า มานัต 4 อย่าง คืออัปปฏิจฉันนมานัต 1 ปฏิจฉันนมานัต 1 ปักขมานัต 1 สโมธานมานัต 1 

       ในมานัต 4 อย่างนั้น ที่ชื่อ อัปปฏิจฉันนมานัต ได้แก่ มานัตที่สงฆ์ให้ภิกษุผู้ควรแก่มานัต โดยความเป็นผู้ต้องอาบัติล้วนเท่านั้นไม่ต้องให้ปริวาส เพื่ออาบัติที่ไม่ได้ปิด 

       ที่ชื่อ ปฏิจฉันนมานัต ได้แก่ มานัตที่สงฆ์ให้แก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสเสร็จแล้ว เพื่ออาบัติที่ปิดไว้  

       ที่ชื่อ ปักขมานัต ได้แก่ มานัตกึ่งเดือนที่สงฆ์ให้แก่นางภิกษุณี เพื่ออาบัติที่ปิดไว้หรือมิได้ปิด  

       ที่ชื่อ สโมธานมานัต ได้แก่ มานัตที่สงฆ์รวม คือประสมกันให้  



ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=06&i=377  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  






 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ





- จบ -




ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )