* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามตัวอักษร ก-ฮ 

ป-ปลา  /  ปริยัติ
 * * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

       ปริยัติ ( อ่านว่า ปะริยัด ) - การเล่าเรียนพระไตรปิฎก ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://www.xn--12cn5cawwn1j7b.com/define/ปริยัติ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ถาม : คำว่า ปริยัติ หมายความว่าอย่างไร อะไรคือปริยัติ ทำอย่างไรถึงชื่อว่าปริยัติที่สมบรูณ์


ตอบ : พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษา ชื่อว่าปริยัติ 

       การเรียนพระไตรปิฎกทั้งหมด ชื่อว่าศึกษาปริยัติธรรม การศึกษาทรงจำและเข้าใจในพระธรรมชื่อว่ามีปริยัติ หรือ อาคมที่บริบูรณ์ ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://www.dhammahome.com/webboard/topic/2121 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ปริยัติธรรม ( อ่านว่า ปะริยัดติทำ ) หมายถึงธรรมที่พึงศึกษาเล่าเรียน ได้แก่พระพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎก เรียกเต็มว่า พระปริยัติธรรม 

       ปริยัติธรรมหรือพระพุทธพจน์ที่พึงศึกษาเล่าเรียนนั้นมี 9 อย่าง คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นวังคสัตถุศาสน์ ( คำสอนของพระศาสดา 9 ประเภท )

       การศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมทั้ง 9 อย่างนี้ของพระภิกษุสามเณรในปัจจุบัน เรียกว่า เรียนนักธรรม เรียนบาลี และแบ่งปริยัติธรรมออกเป็น 3 คือ พระปริยัติธรรมแผนกธรรม พระปริยัติธรรมแผนกบาลี และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ถึงเป็นการเรียนสายสามัญ ควบคู่ ธรรมบาลี  ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ปริยัติธรรม  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -
ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )