* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ
อันเตวาสิก
 * * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

       อันเตวาสิก - ผู้อยู่ในสำนัก , ภิกษุผู้ขออยู่ร่วมสำนัก , ศิษย์ ( ภิกษุผู้รับให้อยู่ร่วมสำนักเรียกอาจารย์ )

       อันเตวาสิกมี 4 ประเภทคือ 

       1. ปัพพชันเตวาสิก อันเตวาสิกในบรรพชา 

       2. อุปสัมปทันเตวาสิก อันเตวาสิกในอุปสมบท 

       3. นิสสยันเตวาสิก อันเตวาสิกผู้ถือนิสัย 

       4. ธัมมันเตวาสิก อันเตวาสิกผู้เรียนธรรม   ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%CD%D1%B9%E0%B5%C7%D2%CA%D4%A1    


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ


- จบ -