* * * ให้กำลังใจกับผู้ทำเว็บ ด้วยการช่วยคลิกตรงนี้นะครับ "คลิกที่นี่ครับ

* * * การช่วยคลิก มีความสำคัญอย่างไร? "อ่านที่นี่ครับ"  
- หน้า 1 -คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามตัวอักษร ก-ฮ 

น-หนู  /  นาสนะ  
* * * คลิกให้กำลังใจผู้ทำเว็บ ด้วยการคลิกที่ "กรอบสีชมพู" ที่อยู่ด้านบนสุดให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )

       นาสนะ - การบังคับให้สึก

       คนที่สงฆ์จะต้องบังคับให้สึก ได้แก่คนที่ไม่สมควรแก่เพศสมณะ 3 พวก คือ

       1. ภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิก 

       2. คนที่มีคุณสมบัติไม่ถูกตามพุทธานุญาต แต่สงฆ์ไม่รู้จึงรับอุปสมบท 

       3. สามเณรที่มีโทษ 10 ประการ คือ ชอบฆ่าสัตว์ ชอบลักทรัพย์ เสพเมถุน * * * : ข้างบนนี้ เอาข้อมูลมาจาก : https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/นาสนะ  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


 
* * * ถ้ายังไม่ได้คลิก อย่าลืมช่วยคลิกให้ด้วยนะครับ "คลิกที่นี่ครับ

- จบ -

ข่าวสาร

( คลิกเพื่ออ่าน )