บริหาร  * * * ลิงก์ไปที่คําสอนจากพระโอษฐ์ พระพุทธเจ้า * * *01-ก ( ไก่ ) 02-ข ( ไข่ ) 03-ฃ ( ขวด ) 04-ค ( ควาย )
       
05-ฅ ( คน ) 06-ฆ ( ระฆัง ) 07-ง ( งู ) 08-จ ( จาน )
       
09-ฉ ( ฉิ่ง ) 10-ช ( ช้าง ) 11-ซ ( โซ่ ) 12-ฌ ( เฌอ )
       
13-ญ ( หญิง ) 14-ฏ ( ชฏา ) 15-ฎ ( ปฎัก ) 16-ฐ ( สัณฐาน )
       
17-ฑ ( นางมณโฑ ) 18-ฒ ( ผู้เฒ่า ) 19-ณ ( เณร ) 20-ด ( เด็ก )
       
21-ต ( เต่า ) 22-ถ ( ถุง ) 23-ท ( ทหาร ) 24-ธ ( ธง )
       
25-น ( หนู ) 26-บ ( ใบไม้ ) 27-ป ( ปลา ) 28-ผ ( ผึ้ง )
       
29-ฝ ( ฝา ) 30-พ ( พาน ) 31-ฟ ( ฟัน ) 32-ภ ( สำเภา )
       
33-ม ( ม้า ) 34-ย ( ยักษ์ ) 35-ร ( เรือ ) 36-ล ( ลิง )
       
37-ว ( แหวน ) 38-ศ ( ศาลา ) 39-ษ ( ฤาษี ) 40-ส ( เสือ )
       
41-ห ( หีบ ) 42-ฬ ( จุฬา ) 43-อ ( อ่าง ) 44-ฮ ( นกฮูก )
       
45-ฤ ( ฤา )