คำตรัสจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า  /  ดัชนี-แยกตามตัวอักษร ก-ฮ  
01-ก-( ไก่ ) 02-ข-( ไข่ ) 03-ฃ-( ขวด ) 04-ค-( ควาย )
       
05-ฅ-( คน ) 06-ฆ-( ระฆัง ) 07-ง-( งู ) 08-จ-( จาน )
       
09-ฉ-( ฉิ่ง ) 10-ช-( ช้าง ) 11-ซ-( โซ่ ) 12-ฌ-( เฌอ )
       
13-ญ-( หญิง ) 14-ฏ-( ชฏา ) 15-ฎ-( ปฎัก ) 16-ฐ-( สัณฐาน )
       
17-ฑ-( นางมณโฑ ) 18-ฒ-( ผู้เฒ่า ) 19-ณ-( เณร ) 20-ด-( เด็ก )
       
21-ต-( เต่า ) 22-ถ-( ถุง ) 23-ท-( ทหาร ) 24-ธ-( ธง )
       
25-น-( หนู ) 26-บ-( ใบไม้ ) 27-ป-( ปลา ) 28-ผ-( ผึ้ง )
       
29-ฝ-( ฝา ) 30-พ-( พาน ) 31-ฟ-( ฟัน ) 32-ภ-( สำเภา )
       
33-ม-( ม้า ) 34-ย-( ยักษ์ ) 35-ร-( เรือ ) 36-ล-( ลิง )
       
37-ว-( แหวน ) 38-ศ-( ศาลา ) 39-ษ-( ฤาษี ) 40-ส-( เสือ )
       
41-ห-( หีบ ) 42-ฬ-( จุฬา ) 43-อ-( อ่าง ) 44-ฮ-( นกฮูก )
       
45-ฤ-( ฤา )      
       
- จบ -